Tarasyuk, V., M. Matviychuk, I. Palamar, N. Koroleva, V. Polyarush, V. Podolyan, V. Fischyuk, V. Grinishin, N. Kryvetska, O. Dubovyy, and V. Chorna. “The Outlooks on the Temporary Bleeding Control Methods in the Combat Conditions”. Reports of Vinnytsia National Medical University, Vol. 21, no. 1(2), Sept. 2017, pp. 220-7, https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/113.