Kostyuk, G.Ya, O.G. Kostyuk, I.A. Golubovsky, M.V. Burkov, O.I. Trilyuk, V.G. Kostyuk, L.V. Fomina, and O.V. Dovgan. 2017. “Theoretical Substantiation Management of Pancreas”. Reports of Vinnytsia National Medical University 21 (2), 509-12. https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/45.