(1)
Kolisnyk, P.; Baranova, I.; Kolisnyk, S.; Dolynna, O.; Bezsmertnyi, Y.; Bezsmertna, H.; Postovitenko, K.; Kravets, R. Using an Ozone Therapy in the Treatment of Trophic Ulcers of Low Extremity. Reports of Vinnytsia National Medical University 2020, 24, 98-105.