Participation of M. I. Pirogov in the work of the Medical Council of the Ministry of Internal Affairs and the medical commission at the Ministry of Public Education


  • L. G. Kovalenko
  • K. F. Antoshchuk
  • M. I. Yukalchuk
Keywords: M. I. Pyrohov, Medical Board, Medical Interim Committee, Academy of Medicine and Surgery, ministry, reform, university, medical department.

Abstract

Annotation. This article is about M. I. Pyrohov’s participation in the activity of Medical Board of the Ministry of Internal Affairs and Medical Interim Committee at the Ministry of Health, about graduate medical education reform in the Russian Empire, the establishment of the Medical Department in St. Volodymyr Kyiv University.

References

1. Aronov, H. Yu. (2008). Lehendy i buvalshchyna kyivskoi medytsyny (liudy, fakty, podii, dokumenty) [Legends and events of Kyiv medicine (people, facts, events, documents)]. Istoriya meditsiny i farmatsii – History of medicine and pharmacy, 11, 247.

2. Biblioteka VMOLA F.Z., spr. 39, kv 15522/3, А №2925 [Library VMOLA F.Z., ref. 39, apt 15522/3, А №2925].

3. Eksponat Natsionalnoho muzeiu-sadyby M.I. Pyrohova [Exhibit of the National Museum-Estate MI Пирогова]. KV – 11939/1, A–93.

4. Eksponat Natsionalnoho muzeiu-sadyby M.I. Pyrohova [Exhibit of the National Museum-Estate MI Пирогова]. KV – 12382/8, A–395.

5. Eksponat Natsionalnoho muzeiu-sadyby M.I. Pyrohova [Exhibit of the National Museum-Estate MI Пирогова]. KV – 12383/2, A–396.

6. Meditsinskiy Covet Ministerstva vnutrennikh del. (1913). [Medical Council of the Ministry of Internal Affairs. (1913)]. Kratkiy istoricheskiy ocherk. (sost. uch. sekr. A.I. Moiseevym) [A brief historical sketch. (compiled by academic secretary A.I. Moiseev)] (s. 2, 3, 5, 17). SPb.

7. Pirogov, N. I. (1950). Sevastopolskie pisma i vospominaniya [Sevastopol letters and memoirs]. (s. 476, 478).

8. Pirogov, N. I. (1952). Otchet o puteshestvii po Kavkazu [Caucasus Travel Report]. (s. 75). М.

9. Pirogov, N. I. (1962). Sobranie sochineniy v 8 tomakh [Collected Works in 8 volumes]. (t. 8). M.: Medgiz.

10. Pirogov, N. I. (1985). Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical essays]. M.: Pedagogika.

11. Pirogov, N. I. (2008). Voprosy zhizni. Dnevnik starogo vracha [Life questions. Diary of an old doctor]. (s. 362–363). SPb.

12. Pirogov, N. I. (2010). Ocherki zhizni i tvorchestva [Essays on life and work]. (s. 154). SPb.

13. Sherstneva, Ye. V. (2017). Deyatelnost Meditsinskogo soveta MVD v oblasti lekarstvennogo obespecheniya naseleniya (XIX – nach. XX v.) [Activities of the Medical Council of the Ministry of Internal Affairs in the field of drug supply to the population (XIX – early XX century).]. Problemy sotsialnoy gigieny zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of social hygiene of health care and the history of medicine]. M.

14. Yudin, S. S. (1968). Razmyshleniya khirurga [Reflections of a surgeon] (s. 16–17). M.: Meditsina.
Published
2020-12-28
How to Cite
Kovalenko, L. G., Antoshchuk, K. F., & Yukalchuk, M. I. (2020). Participation of M. I. Pirogov in the work of the Medical Council of the Ministry of Internal Affairs and the medical commission at the Ministry of Public Education. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(4), 732-737. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(4)-30