Investigation of the combined use effect of the antiseptic decamethoxin and fluoroquinolones on clinical strains S. aureus


Keywords: decamethoxin, fluoroquinolones, S. aureus, eye microsurgery, infectious complications.

Abstract

Annotation. Postoperative infectious complications in eye microsurgery are most often caused by S. aureus strains, among which resistance to fluoroquinolones, first-line drugs for the prevention of postoperative complications, is common. An alternative to fluoroquinolones is antiseptics. The aim of the study was to investigate the effect of decamethoxin antiseptic on the antimicrobial properties of fluoroquinolones against S. aureus. Studies on the combined effect of the antimicrobial properties of fluoroquinolones and decamethoxin (DCM) were performed on the S. aureus museum strain ATCC 25923, on moderately stable and persistent S. aureus clinical strains (n=42) obtained from patients undergoing eye microsurgical procedures, by serial dilution method. The minimum bacteriostatic concentration (MBsC), the minimum bactericidal concentration (MBcC) of antimicrobials separately in pure form and with the addition of sub-bacteriostatic concentrations (subBsC, 1/4 MBsC) of DCM were determined. Statistical data processing was performed using special and office programs “STATISTICA 6.0”, “Microsoft Excel 2010”. The study found low sensitivity to fluoroquinolones in clinical strains of S. aureus, high sensitivity to DCM (MBsC 0.66±0.1; MBcC 3.19±0.4 μg/ml). The sensitivity of resistant and moderately resistant strains of S. aureus to fluoroquinolones in the presence of subBsC DCM was established: MBsC of ciprofloxacin in the presence of DCM decreased almost 4 times, norfloxacin — 5.5 times, ofloxacin — 6.8 times, of levofloxacin — 6.8 times, moxifloxacin 7.1 times. It was found that MBcC of norfloxacin for clinical resistant S. aureus strains decreased in 5.7 times, ofloxacin — in 9.2 times, levofloxacin — in 6.9 times, ciprofloxacin — in 8.6 times, moxifloxacin — in 7.9 times. The simultaneous use of antiseptic DCM and various fluoroquinolone chemotherapeutic agents provides effective protection against staphylococcal infection, contributes to the fight against antibiotic resistant strains of S. aureus.

References

1. Aznabayev, M. T., Gaysina, G. Ya., & Azamatova, G. A. (2015). Posleoperatsionnyy endoftalmit [Postoperative endophthalmitis]. Prakticheskaya meditsina – Practical Medicine, 2-1, 87.

2. Barri, P., Kordoves, L., & Gardner, S. (2013). Rukovodstvo ESCRS po profilaktike i lecheniyu endoftalmita posle operatsii po udaleniyu kataraktyi: dannyie, dilemmyi i vyivodyi (per. s angl. B.E. Malyugina). [ESCRS Guidelines for the prevention and treatment of endophthalmitis after cataract surgery: evidence, dilemmas, and conclusions]. Irlandiya, Evropeyskoe obschestvo spetsialistov po hirurgicheskomu lecheniyu kataraktyi i narusheniy refraktsii kataraktalnyih i refraktsionnyih hirurgov: Temple house.

3. Borovskikh, E. V., Egorov, V. V., & Borobova, I. M. (2015). Rezultaty mikrobiologicheskogo issledovaniya materiala. vzyatogo u patsiyentov s endoftalmitom za period 2010-2014 gg [The results of a microbiological study of material taken from patients with endophthalmitis for the period 2010-2014]. Sovremennyye tekhnologii v oftalmologii – Modern technologies in ophthalmology, 2, 185–187.

4. Ivashchenko, D. M. (2018). Otsinka efektyvnosti kombinatsii bakteriofahiv ta dekametoksynu pry likuvanni hniinykh ran u khvorykh z alerhiieiu do antybiotykiv [Evaluation of the effectiveness of the combination of bacteriophages and decamethoxin in the treatment of purulent wounds in patients with antibiotic allergy]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Topical Problems of Modern Medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy, 18 (2), 47–51.

5. Kovalchuk, V. P., Kondratiuk, V. M., Fomina, N. S., & Kovalenko, I. M. (2017). Mikrobiolohichne obgruntuvannia dotsilnosti kombinovanoho zastosuvannia antybiotykiv i Dekasanu [Microbiological substantiation of the feasibility of combined use of antibiotics and Decasan]. Medicina neotlozhnyh sostoyanij – Emergency Medicine, 8 (87), 39–42. DOI: 10.22141/2224-0586.8.87.2017.121324.

6. Pirogov, Yu. I., Shustrova, T. A., Oblovatskaya, E. S., & Hromova, E. S. (2018). Sostoyanie mikrofloryi patsientov s kataraktoy i eYo chuvstvitelnost k preparatu “Vitabakt” v sravnenii s antibiotikami, primenyaemyimi v oftalmologicheskoy praktike [The state of microflora in patients with cataract and its sensitivity to the drug “Vitabakt” in comparison with antibiotics used in ophthalmic practice]. Oftalmologicheskie vedomosti – Ophthalmological statements, 11 (2), 75–79.

7. Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok “Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ”: nakaz № 167 vid 05.04.2007 r. Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy. Normatyvno-dyrektyvni dokumenty MOZ Ukrainy. Vziato z http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=6958.

8. Frolyichev, I. A., & Pozdeeva, N. A. (2017). Posleoperatsionnyiy endoftalmit. Obzor literaturyi [Postoperative endophthalmitis. Literature review]. Prakticheskaya meditsina – Practical medicine, 1 (9 (110)), 182–185.

9. Hsu, H. Y., Lind, J. T., Tseng, L., & Miller, D. (2013). Ocular flora and their antibiotic resistance patterns in the midwest: a prospective study of patients undergoing cataract surgery. American journal of ophthalmology, 155 (1), 36–44. doi: 10.1016/j.ajo.2012.06.024.
Published
2020-02-28
How to Cite
Nazarchuk, O., Pavliuk, S., Nazarchuk, H., Mruh, V., Dudar, A., & Sorokoumova, L. (2020). Investigation of the combined use effect of the antiseptic decamethoxin and fluoroquinolones on clinical strains S. aureus. Reports of Vinnytsia National Medical University, 24(1), 80-83. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(1)-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>