Molecular genetic mechanisms, human sex determination levels and disorders of sexual differentiation


  • T.I. Shevchuk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • S.S. Khliestova National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • S.M. Horbatiuk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • T.B. Vasenko National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
  • O.V. Sprut National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya, Ukraine
Keywords: sex genetics, Х- and Y-chromosomes, sex determination levels, disorders of sexual differentiation.

Abstract

Annotation. The purpose of this work — an analysis and a summary of results of scientific research on problems of molecular genetic mechanisms and human sex determination levels. Literature analysis was performed in scientometric databases of Google Scholar, MedLine, Web of Science, Scopus for 2014–2018. Sex determination is a complex multi-stage process secured by functional integration of genetic determinants, products thereof, and the conditions of individual development for its realization. Sexual differentiation occurs at genetic, gonadal, hormonal, somatic, psychological and social levels, and disorders at any of them may lead to deviations from normal sex determination.

References

1. Horovtsova, M. V., & Semenovych, O. B. (2016). Pizni formy adrenohenitalnoho syndromu. Suchasnyi ohliad problemy [Late forms of adrenogenital syndrome. A modern overview of the problem]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal – International scientific journal, 9, 22–25. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_9_6.

2. Gote, M. S., Uvarova, E. V., Solonichenko, V. G., Buralkina, N. A., & Kumykova, Z. H. (2014). Klinicheskij sluchaj poroka razvitiya matki i vlagalisha u pacientki s sindromom Frejzera [A clinical case of uterine and vaginal malformations in a patient with Fraser syndrome]. Reproduktivnoe zdorove detej i podrostkov – Reproductive health of children and adolescents, 5, 30–36. Vzyato s http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=309460.

3. Ziablytsev, S. V, Kyshenia, M. S., Chernobryvtsev, P. A., & Pyshchulyna, S. V. (2013). Analyz henetycheskykh prychyn muzhskoho besplodyia. Pytannia eksperymentalnoi ta klinichnoi medytsyny [Analysis of the genetic causes of male infertility Issues of experimental and clinical medicine]. Zbirnyk statei – Collection of articles, 17(1), 103–108.

4. Zhylkova, Ye. S., Yehunkova, O. V., Frolov, O. M., & Fedota, O. M. (2017). Odnonukleotydni polimorfizmy G919A ta A2039G hena FSHR u cholovikiv z tiazhkymy formamy nepliddia [Single-nucleotide polymorphisms of the G919A and A2039G FSHR gene in men with severe infertility]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu – Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports, 3 (3), 179188.

5. Kybryk, N. D., Yahubov, M. Y., & Zhuravel, A. P. (2017). Rasstroistva polovoi ydentyfykatsyy: oshybky dyahnostyky y taktyky vedenyia patsyentov [Sexual identification disorders: diagnosis errors and patient management tactics]. Socialnaya i klinicheskaya psihiatriya – Social and Clinical Psychiatry, 27(4), 63–69.

6. Petrosyan, E. K. (2013). Vrozhdennyj nevroticheskij sindrom: etiologiya, diagnostika, lechenie (obzor literatury) [Congenital neurotic syndrome: etiology, diagnosis, treatment (literature review)]. Vestnik sovremennoj klinicheskoj mediciny – Bulletin of modern clinical medicine, 6(6), 70–78.

7. Rozghon, O. V. (2016). Porushennia simeinykh prav transhendernoi osoby u konteksti doktryny prav liudyny [Violation of the transgender person's family rights in the context of the human rights doctrine]. Eurasian Academic Research Journal, 5(05), 33–47.

8. Salnikova, I. A., Uvarova, E. V., Kolodkina, A. A., Mamedova, F. Sh., Trofimov D. Yu., Zareckaya N. V., ... Buyanovskaya O. A. (2018). Narushenie determinacii pola i polovoj differencirovki rebenka, zaregistrirovanogo v zhenskom pole [Violation of the determination of sex and sexual differentiation of a child registered in the female field Reproductive health of children and adolescents]. Reproduktivnoe zdorove detej i podrostkov – Reproductive health of children and adolescents, 14(3), 92–103.

9. Sannikova, E. S., Latyshev, O. Yu., Samsonova, L. N., Kisileva, E. V., Okminyan, G. F., & Kasatkina, E. P. (2017). Sindrom de lya Shapellya: kliniko-laboratornaya harakteristika chetyreh pacientov [Syndrome de la Chapelle: clinical and laboratory characteristics of four patients]. Problemy endokrinologii – Problems of Endocrinology, 63(2), 124–126. doi: 10.14341/probl2017632124–126.

10. Sorokman, T. V., Moldovan, P. M, Popeliuk, N. O., & Makarova, O. V. (2017). Henetychna osnova endokrynnoi patolohii [Genetic basis of endocrine pathology]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal – International Endocrinology Journal, 13(4), 249–256. doi:10.22141/2224–0721.13.4.2017.106650.

11. Tavokina, L. V., Brovko, A. O., Baronova, O. V., Moskalenko, O. P., & Horovenko, N. H. (2016). Tsytohenetychna diahnostyka khromosomnykh anomalii za uchastiu Y-khromosomy [Cytogenetic diagnosis of chromosomal abnormalities involving the Y chromosome]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia “Biolohichni nauky” – Bulletin of Cherkasy University. Series “Biological Sciences”, 1, 98–103. Vziato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuB_2016_1_14.

12. Fedoruk, O. S., & Vladychenko, K. A. (2015). Syndrom testykuliarnoi feminizatsii [Testicular feminization syndrome]. Zdorove muzhchiny – Men’s Health, 4(55), 43–44.

13. Chernushyn, S. Yu., & Livshyts, L. A. (2014). Metodyka analizu mutatsii hena CYP21A2 u khvorykh na vrodzhenu hiperplaziiu kory nadnyrnykiv [Methods for analysis of CYP21A2 gene mutations in patients with congenital adrenal cortex]. Biotechnologia acta, 7(1), 75–79.

14. Shcherbak, Yu. O., Zelinska, N. B., Hloba, Ye. V., & Shevchenko, I. Yu. (2017). 46, KhY – porushennia statevoho dyferentsiiuvannia, zumovlene mutatsiieiu v heni WT1 [46, XY is a sexual differentiation disorder caused by a mutation in the WT1 gene]. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia – Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery, 4(60), 85–89. doi: https://doi.org/10.24026/1818–1384.4(60).2017.118775.

15. Iarotskyi, M. Ye., & Semeniuk, L. M. (2016). Henetychni faktory rozvytku hiperandrohenii u zhinok [Genetic factors of hyperandrogenism in women]. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia – Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery, 4(56), 24–33.

16. Arnold, P. (2017). A General Theory of Sexual Differentiation. Journal of Neuroscience Research, 95, 291–300. doi: 10.1002/jnr.23884.

17. Arnold, A. P., Reue, K., Eghbali, M., Vilain, E., Chen, X., Ghahramani, N., … Williams-Burris, S. M. (2016). The importance of having two X chromosomes. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci., 371(1688), 20150113. doi: 10.1098/rstb.2015.0113.

18. Bachtrog, D. Y. (2013). Chromosome evolution: emerging insights into processes of Y chromosome degeneration. Nat Rev Genet., 2, 113–124. doi: 10.1038/nrg3366.

19. Bachtrog, D., Mank, J. E., Peichel, C. L., Kirkpatrick, M., Otto, S. P., & Ashman, T. L., … Vamosi, J. C. (2014). Sex Determination: Why So Many Ways of Doing It? PLoS Biol., 12(7). e1001899. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001899.

20. Bashamboo, A., & McElreavey, K. (2016). Mechanism of Sex Determination in Humans: Insights from Disorders of Sex Development. Sex Dev., 10, 313–325. https://doi.org/10.1159/000452637.

21. Dar, S. A., Nazir, M., Lone, R., Sameen, D., Ahmad, I., Wani, W. A., & Charoo, B. A. (2018). Clinical Spectrum of Disorders of Sex Development: A Cross-sectional Observational Study Indian J. Endocrinol. Metab., 22(6), 774–779. doi: 10.4103/ijem.IJEM_159_18.

22. Deng, X., Berletch, J. B., Nguyen, D. K., & Disteche, C. M. (2014). X chromosome regulation: diverse patterns in development, tissues and disease. Nat. Rev. Genet., 15(6), 367–78. doi: 10.1038/nrg3687.

23. Gamble, T., & Zarkower, D. Sex determination. (2012). Current Biology, 22(8), 257–262. doi: org/10.1016/j.cub.2012.02.054.

24. Hamann, S., Stevens, J., Vick, J. H., Bryk, K., Quigley, C. A., Berenbaum, S. A., & Wallen, K. (2014). Brain responses to sexual images in 46,XY women with complete androgen insensitivity syndrome are female-typical. Horm Behav., 66(5), 724–30. doi: 10.1016/j.yhbeh.2014.09.013.

25. Hayk Barseghyan, Symon, A., Zadikyan, M., Almalvez, M., Segura, E. E., Eskin, A., … Vilain, E. (2018). Identification of novel candidate genes for 46, XY disorders of sex development (DSD) using a C57BL/6J–Y POS mouse model. Biology of Sex Differences, 9, 8. doi: 10.1186/s13293-018-0167-9.

26. Jang Heub Kim, David T. MacLaughlin, & Patricia K. Donahoe. (2014. Sep.) Müllerian inhibiting substance/anti–Müllerian hormone: A novel treatment for gynecologic tumors. Obstet. Gynecol. Sci., 57(5), 343–357. https://doi.org/10.5468/ogs.2014.57.5.343.

27. Mittwoch, U. (2013). Sex determination. EMBO Rep., 14(7), 588–592. doi: 10.1038/embor.2013.84.

28. Nirmalchandra, K. Shetty. (2018). Inheritance of Chromosomes, Sex Determination, and the Human Genome: A New Paradigm. Gender and the Genome, 2(1), 16–26. https://doi.org/10.1177/2470289718787131.

29. Rodríguez Gutiérrez, D., Eid, W., & Biason-Lauber, A. A. (2018). Human Gonadal Cell Model From Induced Pluripotent Stem Cells. Front Genet., 9, 498. doi: 10.3389/fgene.2018.00498.

30. Seyedeh Zahra Shahrokhi, Faranak Kazerouni, & Firouzeh Ghaffari (2018). Anti-Müllerian Hormone: genetic and environmental effects. Clinica Chimica Acta, 476, 123–129. DOI:10.1016/j.cca.2017.11.027.

31. Song, Y., Fan, L., & Gong, C. (2018). Phenotype and Molecular Characterizations of 30 Children From China With NR5A1 Mutations. Front. Pharmacol., 9, 1224. doi: 10.3389/fphar.2018.01224.

32. Walia, R., Singla, M., Vaiphei, K., Kumar, S., & Bhansali, A. (2018). Disorders of sex development: a study of 194 cases. Endocr. Connect., 7(2), 364–371. doi: 10.1530/EC–18–0022.

33. Zhen-Yu She, & Wan-Xi Yang (2014). Molecular mechanisms involved in mammalian primary sex determination. Journal of Molecular Endocrinology, 53(1), R21–R37. doi: 10.1530/JME-14-0018.
Published
2019-12-30
How to Cite
Shevchuk, T., Khliestova, S., Horbatiuk, S., Vasenko, T., & Sprut, O. (2019). Molecular genetic mechanisms, human sex determination levels and disorders of sexual differentiation. Reports of Vinnytsia National Medical University, 23(4), 717-722. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2019-23(4)-27