Experience of surgical treatment of adrenal tumors


  • O.B. Kutovyi
  • I.V. Deyneko
  • E.V. Zhmurenko
Keywords: adrenal tumors, manually assisted adrenalectomy

Abstract

The evaluation of surgical treatment results of 83 patients with adrenal tumors was conducted with present 13 adrenalectomies with traditional laparotomy incision, 17 laparoscopic adrenalectomies and 53 manually-assisted adrenalectomies. This research confirms that surgical treatment of adrenal tumors is the most efficient method. Minimally invasive technologies have the highest priority. They have advantages in organ access facilitation and operation safety. Basing on the results of the research, it can be stated that manually-assisted adrenalectomy and laparoscopic adrenalectomy are equatable by major treatment efficiency criteria.

References

1. Emelyanov S. I. & Bogdanov D. Yu. (2012). Endohirurgiya novoobrazovanij nadpochechnikov. Klinicheskoe rukovodstvo. Moskva: Izd. Panfilova.

2. Belcevich, D.G., Bohyan, V. Yu. & Gorbunova, V. A. (2014). Klinicheskie rekomendacii po lecheniyu raka kory nadpochechnikov. Moskva: (b.i.).

3. Pavlovskyi, M. P., Boiko, N. I. & Havryk, Ya. I. (2008). 50-richnyi dosvid diahnostyky ta likuvannia khvorykh iz pukhlynamy nadnyrkovykh zaloz. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia, 3, 31.

4. Podluzhnyj A. A. (2014). Diferenciirovannyj podhod k vyboru metoda hirurgicheskogo lecheniya bolnyh s opuholyami nadpochechnikov. (Dis. kand. med. nauk). – Zaporozhe.

5. Krasnov, L. M., Nepomnyashaya, S. L., Semenov, V. A. & Fedorov, E. A. (2013). Sravnitelnaya ocenka endoskopicheskih dostupov k nadpochechnikam. Endoskopicheskaya hirurgiya, 1(2), 76–77.

6. Cherenko, S. M. & Larin, O. S. (2010). Laparoskopichna adrenalektomiya: dosvid pershih 300 operacij u klinici endokrinnoyi hirurgiyi. Klinichna endokrinologiya ta endokrinna hirurgiya, 3, 3.

7. Zeiger, M. A., Thompson, G. B. & Duh Quan-Yang (2009). AACE/AAES Adrenal Incidentaloma Guidelines. Endocrine Practice, 15(1), 1–6.

8. Palazzo, F., Dickinson, A., Phillips, B., Sahdev, A., Bliss, R., Rasheed, A. … Newell-Price, J. Adrenal Surgery Practice Guidelines for the UK. Retrieved from http://www.baets.org.uk/wp-content/uploads/Adrenal-Surgery-Practice-Guidance-for-the-UK-2016.pdf

9. Guidelines for the Surgical Management of Endocrine Disease. Retrieved from http://www.baets.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/BAETS-Guidelines-2003.pdf

10. Sata, N., Shiozawa, M. & Suzuki A. (2006). Retroperitoneal hand-assisted laparoscopic surgery for endoscopic adrenalectomy. Surg. Endosc., 20(5), 830–833.
Published
2017-09-29
How to Cite
Kutovyi, O., Deyneko, I., & Zhmurenko, E. (2017). Experience of surgical treatment of adrenal tumors. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(1), 20-23. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/64