Influence of the sodium salt of 4- (3-methyl-2okso-2Н-[1,2,4] triazine [2,3-c] quinazolin-6-yl) butyric acid (DSK-38) on the proliferative, alterative phase inflammatory reaction and antipyretic action evaluation in the experiment


  • V.V. Yakubovska
Keywords: DSK-38, diclofenac, proliferative and alterative phase inflammatory, antipyretic effect

Abstract

In experiments on rats it was found that the sodium salt of 4- (3-methyl-2okso-2Н-[1,2,4] triazine [2,3-c] quinazolin-6-yl) butyric acid (DSK-38, 4 mg/kg ) as diclofenac (8 mg/kg), the antiproliferative effect inherent (cotton granuloma model) and the effect on alterative phase inflammatory response (acceleration of healing dermal wounds). Administering DSK-38 to rats on the background of amid pyrogenic reactions as diclofenac, causes antipyretic effect.

References

1. Svintsytskyi, A. S., Khomchenkova, N. I. & Taran, A. I. (2001). Hastroduodenalni uskladnennia farmakoterapii nesteroidnymy protyzapalnymy preparatamy, yak aktualna problema medytsyny. Suchasna hastroenterolohiia, 1(3), 22–28. [in Ukrainian].

2. Lapach, S. N., Chubenko, A. V. & Babich, P. N. (2002). Statisticheskie metody v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispolzovaniem EXCEL. Kiev: Morion. [in Russian].

3. Chekman, I. S., Viktorov, O. P. & Horchakova, N. O. (2011). Nesteroidni protyzapalni preparaty: yikh efektyvnist i dostupnist, pryiniatnist dlia patsiienta. – Kyiv: Polihraf Plius. [in Ukrainian].

4. Hryb, V. V., Doroshenko, O. M., Zaichko, N. V. & Stepaniuk, N. H. (2015). Porivnialna kharakterystyka vplyvu natriievoi soli 4-(3-metyl-2-okso-2N-[1,2,4]tryazyno[2,3-c]khinazolin-6-il) butanovoi kysloty ta dyklofenaku na dynamiku hematolohichnykh pokaznykiv i bezpechnist u shchuriv z adiuvantnym artrytom. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 6(46), 53–57. [in Ukrainian].

5. Semenenko, N. O. (2014). Tserebroprotektorni vlastyvosti pokhidnykh (3 –R –2 –okso –2N –[1,2,4]tryazyno[2,3 –c]khinazolin –6 –il) karbonovykh kyslot (eksperymentalne doslidzhennia). (Dys. kand. med. nauk). Odesa. [in Ukrainian].

6. Iakubovska, V. V., Seredynska, N. M. & Voskoboinik, O. Yu. (2016). Spriamovanyi poshuk i kharakterystyka protyzapalnoi aktyvnosti natrii (3 –R –2 –okso –2N –[1,2,4]tryazyno[2,3 –c]khinazolin –6 –il) alkilkarboksylativ ta yikh halohenovmisnykh analohiv. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 1(20), 61–66. [in Ukrainian].

7. Stefanov, O. V. (2001). Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv: metod. rekomendatsii. Kyiv: Avitsena. [in Ukrainian].

8. Trinus, F. P., Mohort, N. A. & Klebanov, B. M. (1975). Nesteroidnye protivovospalitelnye sredstva. Kiev: Zdorov’ya. [in Russian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Yakubovska, V. (2017). Influence of the sodium salt of 4- (3-methyl-2okso-2Н-[1,2,4] triazine [2,3-c] quinazolin-6-yl) butyric acid (DSK-38) on the proliferative, alterative phase inflammatory reaction and antipyretic action evaluation in the experiment. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(1), 8-11. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/61