Histochemical evaluation of an epithelial layer of the cardiac part gastroesophageal junction mucosa in the different periods of a prenatal ontogenesis of human (part 2)


  • T. Rekun VNMU named after M. I. Pirogov
  • S. Vernygorodskyi VNMU named after M. I. Pirogov
  • T. Kyselova VNMU named after M. I. Pirogov
  • O. Cherepakha VNMU named after M. I. Pirogov
Keywords: gastroesophageal junction, cardiac mucosa, mucins, histochemical analysis, morphology

Abstract

In order to study the quantitative and qualitative composition of mucins of the gastroesophageal zone (GEZ) epithelium during the stages of embryonic and fetal periods of ontogenesis, we conducted morphometric and histochemical studies of the epithelial differon of the gastroesophageal junction (GEJ). The early embryonic period of 5–6 weeks was established to have been observing a gradual increase of neutral and acid mucins secretion in the gastric parts of the GEJ epithelial differon whereas the embryo-fetal or non-fetal period from 7 to 9 weeks was characterized by changing and the structural rearrangement of the epithelial differon and sulfomucins appearance in gastric epithelium and gradual decrease in the production of acid mucins. The early fetal period (10–28 weeks) is characterized by disappearance of acid sialomucins in the enterocytes of the GEZ from 10 to 18 weeks and an increase to 7.65±0.18% of neutral mucins with a drop in their level in the 18-20 week period and a decrease to 24±0.10% at 28 weeks (p<0.001). The late fetal period, from 28 to 38 weeks, was characterized by a complete structural rearrangement of the epithelial differon of the GEZ with the formation of a simple columnar epithelium of the cardiac part of the stomach with incomplete histochemical cytological differentiation of the GEZ gastric epithelium. It was evidenced by the presence of residual acid mucins (sialomucins) that are not typical for mature gastric epithelium.

 

References

1. Avtandilov, G. G. (2007). Osnovy patologoanatomicheskoj praktiki. Rukovodstvo. (Izd. 3 dop.). M.: Rossijskaya medicinskaya akademiya poslediplomnogo obrazovaniya.

2. Vernyhorodskyi, S. V. & Rekun, T. O. (2018). Patent Ukrainy 127437, MPK G01N 1/30. - № u 201803396. Kyiv: Derzhavne patentne vidomstvo Ukrainy.

3. Vorontsov, Y. M. & Mazuryn, A. B. (2009). Propedevtyka detskykh boleznei. (3-e yzd. dopolnen. y pererabot.). SPb.: Folyant.

4. Danylov, R. K. & Borovaia, T. H. (2003). Obshchaia y medytsynskaia эmbryolohyia. SPb.: SpetsLyt.

5. Kulinichenko, V. L., Mishalov, V. D., Chaikovskyi, Yu.B., Pustovit, S. V., & Voichenko, V. V. (2007). Dotrymannia etychnykh ta zakonodavchykh norm i vymoh pry vykonanni naukovykh morfolohichnykh doslidzhen. Morfolohiia, 1 (4), 134–135.

6. Mazuryn, A. B. & Vorontsov, A. B. (1985). Propedevtyka detskykh boleznei. Medytsyna.

7. Mishalov, V. D., Voichenko, V. V., Malysheva, T. A., Dibrova, V. A., Kuzyk, P. V. & Yurchenko, V. T. (2018). Poriadok vyluchennia i vykorystannia biolohichnykh obiektiv vid pomerlykh osib, tila yakykh pidliahaiut sudovo-medychnii ekspertyzi ta patolohoanatomichnomu doslidzhenniu, dlia naukovykh tsilei. Spetsvypusk hazety “Osvita Ukrainy”.

8. Mogilnaya, G. M. & Mogilnaya V. L. (2007). Gastrointestinalnyj zashitnyj barter. Morfologiya, 132 (6), 9–16.

9. Mogilnaya, G. M. Durleshter, V. M., Mogilnaya, V. L. & Ignatenko, V. V. (2014). Muciny v ocenke biologicheskogo potenciala opuholi. Kubanskij nauchnyj medicinskij institut, 4 (146), 88–92.

10. Sadler, T. V. (2001). Medychna embriolohiia za Lanhmanom (pidruchnyk). (pereklad z anh. O.D. Lutsyka (Red.)). Lviv: Nautilus.

11. Sapin, M. R., Nikolenko, V. N., Chava, S. V., Alekseeva, T. N. & Nikityuk, D. B. (2013). Voprosy klassifikacii i morfogenez zhelez stenok polyh vnutrennih organov. Zhurnal anatomii i gistopatologii, 1, 9–17.

12. Bisset, W. M. (1991). Development of intestinal motility. Arch. Dis. Child, 66 (1), 3–5.

13. Chimmalgi, M. (2005). Study of fetal stomach under light microscope. J. Anat. Soc. Ind., 54 (2), 7–12. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/323413996_Study_of_fetal_stomach_under_light_microscope_Chimmalgi_M_and_Sant_S_M.

14. Günther, C., Neumann, H. & Vieth, M. (2014). Esophageal epithelial resistance. Dig. Dis., 32 (1-2), 6–10. doi: 10.1159/000357001.

15. Kaplan, K. J. (2009). Pathology of the Esophagus. An Atlas and Textbook by Kaiyo Takubo. The American Journal of Surgical Pathology, 33, (6), 961. doi: 10.1097/PAS.0b013e318194271e.

16. Montgomery, R. К., Mulberg, A. E. & Grand, R. J. (1999). Development of the human gastrointestinal tract: twenty years of progress. Gastroenterology, 116 (3), 702–731. Retrieved from https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(99)70193-9/abstract.

17. Mukaddes Eşrefoğlu, Elif Taşlidere & Aslı Çetin (2017). Development of the esophagus and stomach. Bezmialem Science, 5 (4), 175–82. DOI: 10.14235/bs.2017.811.

18. Namiot, Z., Sarosiek, J., Marcinkiewicz, M., Meade, C. & Edmunds, M. C. & McCallum, R. W. (1994). Declined human esophageal mucin secretion in patients with severe reflux esophagiti. Digestive Diseases and Sciences, 39 (12), 2523–2529. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/BF02087685.

19. Rishniw, M., Rodriguez, P., Que, J., Burke, Z. D., Tosh, D., Chen, H. & Chen, X. (2011). Molecular aspects of esophageal development. Ann. NY Acad. Sci., 1232, 309–315. doi: 10.1111/j.1749-6632.2011.06071.x.

20. Vernygorodskyi, S. (2013). Immunohistochemical evaluation of mucin expression in precancerous tissue of stomach. Experimental Oncology, 35 (2), 114–117. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23828387.
Published
2018-12-28
How to Cite
Rekun, T., Vernygorodskyi, S., Kyselova, T., & Cherepakha, O. (2018). Histochemical evaluation of an epithelial layer of the cardiac part gastroesophageal junction mucosa in the different periods of a prenatal ontogenesis of human (part 2). Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(4), 592-599. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(4)-02