Роль М.І. Пирогова у створенні першої у світі госпітальної хірургічної клініки


  • P.M. Gunko
  • K.F. Antoshuk
  • M.I. Yukalchuk

Abstract

Яскрава історична особистість, видатний хірург, вчений і педагог М.І. Пирогов зробив великий внесок у світову медичну науку і практику. Однією із великих заслуг М.І. Пирогова перед хірургією і вищою хірургічною школою є відкриття ним Госпітальної хірургічної школи при Санкт- Петербурзькій Медико-хірургічній академії, що не було простим розширенням програми практичного навчання. Створенням Госпітальної хірургічної клініки був запроваджений в систему викладання докорінно новий клінічний метод, який дав змогу вивчати кожний хворобливий процес на великій кількості однорідних хво- рих шляхом порівняння і з урахуванням всіх їх індивідуальних особливостей, що є однією із форм сучасного лікарського мислення і клінічного викладання - вивчати не хворобу, а хворого.

References

1. Белогородский, П. А. (1898). Госпитальная хирургическая клиника при Императорской Военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической) академии (1798-1898). Санкт- Петербург.

2. Киселев, А. С. (2010). Н.И. Пирогов. Страницы жизни великого хирурга. Санкт-Петербург.

3. Майстренко, Н. А., Довганюк, В. С. & Ромащенко, П. Н. (2010).

Н.И. Пирогов - основатель первой в мире госпитальной хирургической клиники. Наследие Пирогова: прошлое, настоящее, будуще, Материалы научной конференции с международным участием, посвященной 200-летию со дня рождения Н.И. Пирогова. Санкт-Петербург.

4. Пирогов, Н. И. Сочинения. В 2 томах. Т.1. Киев, 1911. 1005 с.

5. Повзун, С. А. & Герасимов, С. М. (2010). Н.И. Пирогов как патологоанатом. Николай Иванович Пирогов. Очерки жизни и творчества. Санкт-Петербург: ВМА.

6. Сточик, А. М., Пальцев, М. А., Затравкин, С. Н., Горелова, Л. Е. & Сточик, А. А. (2001). К истории возникновения и первых лет деятельности госпитальных клиник меди- цинского факультета Московского университета. Тера- певтический архив, 7, 82-88.
Published
2018-09-28
How to Cite
Gunko, P., Antoshuk, K., & Yukalchuk, M. (2018). Роль М.І. Пирогова у створенні першої у світі госпітальної хірургічної клініки. Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(3), 579-582. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/545