Features of syndromological pictures of non-psychotic mental disorders in combatants at delivered consequences of closed cerebrocranial trauma


Keywords: nonpsychotic mental disorders, closed craniocerebral trauma, syndromological picture, combatants.

Abstract

Disorders of the nonpsychotic level, which are accompanied by various manifestations of the syndromological picture, require due attention during the diagnostic process: in nonpsychotic mental disorders, it is always necessary to actively found comorbid disorders, therefore, in case of other disorders, it is necessary to remember the possibilities of developing this pathology, which is often hidden behind the mask related problems or violations. The special relevance of the study of these mental disorders is associated with the tendency to chronize the process and fix the symptoms in the form of persistent changes in the person, and also that when properly applied, issues of prevention of conflict situations associated with the phenomena of deviant behavior are solved, namely, alcoholism, suicidal intentions, injuries and so on. Surveys of combatants about the remote consequences of a closed craniocerebral trauma showed the presence of mental disorders in 60-80% of cases. The purpose of the study is to identify the features of manifestations of syndromological picture in the long-term consequences of closed craniocerebral traumas about to further prognosis and treatment of this category of patients. The basic methods of research were used: clinical-anamnestic, clinical-psychopathological, socio-demographic, psychodiagnostic, mathematical. Results of this work revealed that the primary syndrome is asthenic. Established: the heavier trauma, the more expressed nonpsychotic mental disorders of the combatants. In the future, it would be advisable to further explore the features of the manifestations of the syndromological picture at the long-term consequences of closed craniocerebral traumas in combatants.

References

1. Zakovryashin, A. S. (2006). Prognozirovanie otdalennyh posledstvij boevoj psihicheskoj travmy s ispolzovaniem logiko-statisticheskih metodov. [Predicting the long-term consequences of combat trauma with the use of logical-statistical methods]. Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova – Journal of Neurology and Psychiatry. S. S. Korsakov, 106 (3), 31–38.

2. Kolov, S. A. (2010). Vzaimosvyaz klinicheskih simptomov v strukture psihicheskoj patologii u uchastnikov boevyh dejstvij. [Interrelation of clinical symptoms in the structure of mental pathology in combatants]. Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. S. S. Korsakova – Journal of Neurology and Psychiatry. S. S. Korsakov, 110 (6), 20–23.

3. Kurasov, E. S. (2012). Komorbidnaya somaticheskaya patologiya u voennosluzhashih s nevroticheskimi rasstrojstvami. [Comorbid somatic pathology among military personnel with neurotic disorders]. Voenno-medicinskij zhurnal: teoreticheskij i nauchno-prakticheskij zhurnal – Military Medical Journal: theoretical and practical journal, 4, 29–34.

4. Maksimenko, N. A. (2009). Nepsihoticheskie psihicheskie rasstrojstva pri cerebrotravmaticheskoj bolezni. [Nonpsychotic mental disorders in cerebrotraumatic disease.] Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 17, 2 (59), 31–34.

5. Maruta, N. A. & Panko T. V. (2013). Osoblyvosti diahnostyky y terapii trevozhnykh rozladiv nevrotychnoho y orhanichnoho geneza. [Features of diagnostics and therapy of anxiety disorders of neurotic and organic genesis]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 21, 1 (74), 75–82.

6. Matiash, M. M. & Khudenko, L. I. (2014). Ukrainskyi syndrom: osoblyvosti posttravmatychnoho stresovoho rozladu v uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii. [Ukrainian syndrome: features of post-traumatic stress disorder in participants of the antiterrorist operation]. Ukrainskyi medychnyi chasopys: naukovo-praktychnyi zahalnomedychnyi zhurnal – Ukrainian Medical Journal: Scientific and Practical General Medical Journal, 6, 124–127.

7. Napreenko, A. K. & Maksimenko, N. A. (2007). Osobennosti klinicheskih proyavlenij psihicheskih rasstrojstv nepsihoticheskogo urovnya u pacientov, perenesshih cherepno-mozgovuyu travmu. [Features of clinical manifestations of mental disorders of the nonpsychotic level in patients who underwent craniocerebral trauma]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii – Ukrainian Journal of Psychoneurology, 15, 2 (51), 92–95.

8. Ratsyborynska, N. V. & Kostiushyn, V. V. (2002). Mistse kliniko-psykholohichnoho obstezhennia v systemi medychnoho zabezpechennia VPS ZS Ukrainy. [Place of clinical and psychological examination in the system of medical support of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine]. IX Konhres svitovoi federatsii ukrainskykh likarskykh tovarystv, prysviachenyi 25-richchiu SFULT, Materialy konhresu [IX Congress of the World Federation of Ukrainian Medical Associations dedicated to the 25th anniversary of the SFULT, Congressional Materials].

9. Romanova, E. S. (2006). Psihodiagnostika. [Psychodiagnostics]. Sankt-Peterburg: Piter – St. Petersburg: Peter.

10. Tajclin, V. I. (2002). Zakrytaya cherepno-mozgovaya travma i ee posledstviya. [Closed craniocerebral injury and its consequences]. Mezhdunarodnyj medicinskij zhurnal – International Medical Journal, 2, 58–63.

11. Shestopalova, L. F. (2013). Dovira do likaria, yak chynnyk formuvannia komplaiensu khvorykh na nevrolohichni ta psykhichni rozlady. Medychna psykholohiia – Medical psychology, 4–3. ISSN 2308-6319 (Online), ISSN 2308-6300 (Print).

12. Yudin, V. E. Lyamin, M. V. & Yaroshenko, V. P. (2011). Osobennosti psihicheskih narushenij i ocenki kachestva zhizni u voennosluzhashih, poluchivshih raneniya v lokalnyh vooruzhennyh konfliktah. [Features of mental disorders and the assessment of the quality of life of servicemen who were injured in local armed conflicts]. Voenno-medicinskij zhurnal – Military Medical Journal, 332 (2), 21–25.

13. Yastrebov, V. S. & Korsakova, S. S. (2004). Terrorizm i psihicheskoe zdorove (masshtab problemy, tolerantnost naseleniya, pomosh). [Terrorism and mental health (the scale of the problem, tolerance of the population, aid)]. Zhurnal nevrologii i psihiatrii im. Korsakova – Journal of Neurology and Psychiatry. Korsakov, 6, 4–8.
Published
2018-12-05
How to Cite
Ratsyborynska -Polyakova, N., & Semenenko, K. (2018). Features of syndromological pictures of non-psychotic mental disorders in combatants at delivered consequences of closed cerebrocranial trauma. Reports of Vinnytsia National Medical University, 22(2), 324-328. https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2018-22(2)-18