Modern technologies of treatment of patients with critical and supercritical burns


  • V.I. Nagaichuk
  • S.D. Khimich
  • M.D. Zheliba
  • O.P. Zhuchenko
  • A.M. Povoroznik
  • M.B. Prysyazhnyuk
  • V.O. Zelenko
  • I.S. Girnik
  • R.M. Chornopyshchuk
Keywords: burns, neutralization, early necrectomy, xenodermoimplants, biogalvanization.

Abstract

We have studied and analyzed the results of treatment of 376 patients with burns treated at a burn unit of Vinnytsia M.I. Pirogov Regional Clinical Hospital. We have established direct relationship between treatment efficiency and quick neutralization of exogenous and endogenous factors as well as early surgical treatment accompanied by intensive infusion-transfusion therapy.

References

1. Atyasov, N. I. & Matchin, E. N. (1989). Vosstanovlenie kozhnogo pokrova tyazheloobozhzhennyh setchatymi transplantatami. Saransk: Izd-vo Sarat. un-ta, Saran. filial. [in Russian].

2. Zhernov, O. A. (2008). Systema khirurhichnoho likuvannia hlybokykh termichnykh urazhen verkhnikh kintsivok ta yikh naslidkiv. (Dys. doktora med. nauk). Natsionalna medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity imeni P.L. Shupyka. Kyiv. [in Ukrainian].

3. Nahaichuk, V. I. (2009). Taktyka rannoho khirurhichnoho likuvannia pry poverkhnevykh i hlybokykh opikakh z vykorystanniam liofilizovanykh ksenodermotransplantativ, aktyvovanykh biohalvanichnym strumom. (Dys. doktora med. nauk). Vinnytskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni M.I. Pyrohova. Vinnytsia. [in Ukrainian].

4. Paramonov, B. A., Porembskij, Ya. O. & Yablonskij V. G. (2000). Ozhogi. SPb.: Specialnaya literatura. [in Russian].

5. Sandomirskij, B. P., Isaev, Yu. I. & Volina V. V. (1981). Holodovoe lechenie ozhogov. Kiev: Nauk. dumka. [in Russian].

6. Hyakusoku, H., Orgill, D., & Teot L. (2010). Color atlas of burn reconstructive surgery. Springer.

7. Devies, D. M. (1985). Burns. Brit. Sed. J., 290 (6473), 989–993.
Published
2017-09-29
How to Cite
Nagaichuk, V., Khimich, S., Zheliba, M., Zhuchenko, O., Povoroznik, A., Prysyazhnyuk, M., Zelenko, V., Girnik, I., & Chornopyshchuk, R. (2017). Modern technologies of treatment of patients with critical and supercritical burns. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 428-433. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/19

Most read articles by the same author(s)