Improving the accuracy of forensic medical diagnosis of skeletal fractures on the x-rays by means of their computer processing


  • V.D. Mishalov
  • T.V. Hoholeva
  • V.A. Popov
  • O.V. Michailenko
  • O.S. Bogdanova
Keywords: the mechanism of formation of crises, x-ray pictures, fractograms, the planimetric scheme, computer processing.

Abstract

Computer processing of x-ray pictures has revealed new possibilities at an expert estimation of crises of bones of a skeleton on x-ray pictures, increase of accuracy of diagnostics of morphological features and the mechanism of formation of crises of bones of a skeleton on x-ray pictures, simplicity of an establishment of the main and tangential forces of stress on a bone; and also prospects of use of vector graphic editors (Adobe Illustrator, Corel Draw, etc.) and a graphic tablet in carrying out of medicolegal expert researches.

References

1. Solohin, A. A. (1966). Transportnaya travma. Sudebnaya medicina. Moskva: INFRAM-NORMA, 28–62. [in Russian].

2. Kryukov, V. N. (1995). Osnovy mehano- i morfogeneza perelomov. Moskva: Folium. [in Russian].

3. Fedorov, S. A. (2003). Ispolzovanie cifrovyh rentgenologicheskih apparatov v praktike sudebno-medicinskoj ekspertizy krupnogo oblastnogo byuro. Aktualnye voprosy sudebnoj mediciny i ekspertnoj praktiki. [Vyp. 8]. Novosibirsk. [in Russian].

4. Shadymov, A. B. Evdokimov, S. N. & Vaskin, P. A. (2003). Sootnoshenie komponentov kostnoj tkani v ee rentgenovskoj plotnosti. Aktualnye voprosy sudebnoj mediciny i ekspertnoj praktiki. [Vyp. 8]. Novosibirsk. [in Russian].

5. Yankovskij, V. E. Shadymov, A. B. & Ostroborodov, V. V. (2003). O vzaimosvyazi morfologicheskih i rentgenologicheskih svojstv kostej svoda cherepa v sudebno-medicinskom otnoshenii. Aktualnye voprosy sudebnoj mediciny i ekspertnoj praktiki. [Vyp. 8]. Novosibirsk. [in Russian].

6. Bohdanova, O. S. (2009). Sudovo-medychna diahnostyka morfolohichnykh osoblyvostei i mekhanizmu utvorennia perelomiv kistok skeletu po renthenivskym znimkam za dopomohoiu kompiuternoi obrobky. Vprovadzhennia suchasnykh naukovykh dosiahnen v sudovu ekspertyzu. Zbirnyk tez Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 10-11 veresnia 2009 r. Kharkiv: KhNMU. [in Ukrainian].

7. Bohdanova, O. S. (2009). Mozhlyvosti sudovo-medychnoi diahnostyky morfolohichnykh osoblyvostei i mekhanizmu utvorennia perelomiv kistok skeletu po renthenivskym znimkam za dopomohoiu kompiuternoi obrobky. Zbirnyk naukovykh prats NMAPO imeni P.L. Shupyka, [Vyp. 8, knyha 2]. Kyiv. [in Ukrainian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Mishalov, V., Hoholeva, T., Popov, V., Michailenko, O., & Bogdanova, O. (2017). Improving the accuracy of forensic medical diagnosis of skeletal fractures on the x-rays by means of their computer processing. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(2), 313-315. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/140