Vegetative homeostasis status in patients with leiomyoma associated with thyroid dysfunction


  • M.O. Pavlovska
Keywords: uterine leiomyoma, hypothyroidism, hyperthyroidism, dysfunction of the autonomic nervous system.

Abstract

The article is devoted to the study of the vegetative homeostasis in patients with uterine leiomyoma in combination with thyroid dysfunction (32 patients). Found that in patients with uterine leiomyoma associated with a hypothyroid condition existing subjective and objective signs of dysfunction of the autonomic nervous system, which confirm the mixed type influences from mild dysfunction of permanent transition to level moderate. When Ray found imbalances in the autonomic nervous system with increased sympathetic tone department. Vegetative index Kerdo (-2.48) – vagotonic option in women with hyperthyroidism (3.64) – sympathetic option. In patients with hypothyroidism in 62.5% of cases of sleep disorders were found in 37.5% – mild sleep disorders. In patients with hyperthyroidism – in 56.25% of cases of violations were found in 37.5% – violation of light and in 6.25% of cases – a significant degree.

References

1. Belokon, N. A. & Kuberger, M. B. (1987). Bolezni serdca i sosudov u detej. (T. 4). Moskva: Medicina. [in Russian].

2. Vejn, A. M. (2003). Vegetativnye rasstrojstva: klinika, diagnostika, lechenie. Moskva: Medicinskoe informacionnoe agenstvo. [in Russian].

3. Zaporozhan, V. M. & Neporada, S. M. (2014). Faktory ryzyku rozvytku miomy matky u zhinok reproduktyvnoho viku. Odeskyi medychnyi zhurnal, 2(142). 37–40. [in Ukrainian].

4. Mamenko, M. S. & Yerokhina, O. I. (2008). Subklinichnyi hipotyreoz u ditei v umovakh lehkoho yodnoho defitsytu. Ukrainskyi medychnyi almanakh, 11(6), 113–115. [in Ukrainian].

5. Morozova, O. G., Yaroshevskij, A. A. & Zdybskij, V. I. (2009). Vozmozhnosti fitoterapevticheskoj korrekcii narushenij sna u pacientov s vegetativnoj disfunkciej. Ukrainskyi nevrolohichnyi zhurnal, 1, 64–68. [in Russian].

6. Чайка, В. К., Демина, Т. Н. & Чайка, К. В. (2014). Патогенез лейомиомы матки. Предгравидарная подготовка и акушерская техника. Донецк: Ноулидж (Донецкое отделение). [in Russian].

7. Tatarchuk, T. F. Olejnik, V. A. & Mamonova, T. O. (2000). Reproduktivnaya sistema zhenshin i narusheniya funkcii shitovidnoj zhelezy. Visnyk asotsiatsii akusheriv-hinekolohiv Ukrainy, 4(9), 16–23. [in Russian].

8. Tatarchuk, T. F. & Solskij, Ya. P. (2003). Endokrinnaya ginekologiya (klinicheskie ocherki). (Ch.1). Kiev. [in Russian].

9. Chajka, K. V., Demina, T. N. & Firsova, N. A. (2014). Istoriya voprosa i sovremennye predstavleniya ob etiologii, pato- i morfogeneze lejomiomy matki. Medyko-sotsialni problemy simi, 19(3), 58–67. [in Russian].

10. Iavorskyi, P. V. (2012). Znachennia koefitsiienta poiednannia dlia kilkisnoi kharakterystyky vplyvu etiolohichnykh chynnykiv leiomiomy matky. Ukraina. Zdorovia natsii, 3(23), 294–299. [in Ukrainian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Pavlovska, M. (2017). Vegetative homeostasis status in patients with leiomyoma associated with thyroid dysfunction. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(2), 259-262. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/123