Modeling of transversal sizes of the upper and lower jaws and sagittal characteristics of the dental arch in youth-brachycephalic in dependence on the odontometric and cephalometric features indicators


  • А. V. Маrchenko
Keywords: youth-brachycephalic with orthognathic bite, regression analysis, odontometric and cephalometric indices, correct form of dental arc.

Abstract

The article describes and analyzes the regression mathematical models of individual linear sizes necessary for constructing the correct shape of the dental arc in brachycephalic young men with orthognathic bite, depending on the features of odontometric and cephalometric indices. Of the 18 possible linear sizes needed to construct the correct shape of the dental arch in brachycephalic with orthognathic bite, depending on the odontometric and cephalometric characteristics, all 18 valid models (determination coefficient from 0,894 to 0,965) were constructed, Constructed models with a determination coefficient more than 0,6 most often include the size of teeth (74,5 %, of which 20,0 % are upper incisors, 21,8 % — on the lower incisors, 6,4 % — on the upper canine, 8,2 % — on the lower canine, 5,5% — on the upper small corner teeth, 9,1 % — on the lower small corner teeth, 3,6% — on the upper first large corner teeth) than the cephalometric indices (25,5 %). Among the sizes of the upper and lower incisors, the canines, small and first large angular teeth, the most frequent indicators are the following: mesiodistal dimensions of the crown of the teeth (16,4 %, of which 11,8 % on the upper jaw); the vestibule-tongue size of the crown of the teeth (12,7 %, of which 5,5 % on the upper jaw) and the width of the dentin-enamel border in the mesiodistal direction (10,0 %, of which 3,6 % on the upper jaw). Among the cephalometric indicators models most often include: sagittal arc (2,7 %); height of the upper lip (2,7 %); height of the lower part of the face (2,7 %); the height of the red border of the lips (2,7 %),

References

1. Sojher, M. G., Ivanova, O. P., Dmitrienko, S. V. & Dmitrienko, D. S. (2013). Algoritm obsledovaniya pacientov dlya opredeleniya sootvetstviya razmerov zubov parametram zubochelyustnyh dug. Saratovskij nauchno-medicinskij zhurnal, 9 (3), 380–383. [in Russian].

2. Bunak V. V. Antropometriya. Prakticheskij kurs. (1941). Moskva: Uchpedgiz. [in Russian].

3. Marchenko A. V., Petrushanko, T. O. & Hunas I. V. (2017). Modeliuvannia za dopomohoiu rehresiinoho analizu transverzalnykh rozmiriv verkhnoi y nyzhnoi shchelepy ta sahitalnykh kharakterystyk zubnoi duhy v yunakiv v zalezhnosti vid osoblyvostei odontometrychnykh i kefalometrychnykh pokaznykiv. Visnyk morfolohii, 23, 1, 107–111. [in Ukrainian].

4. Petrov V. I. & Nedogoda S. V. (2009). Medicina, osnovannaya na dokazatelstvah: ucheb. posobie. Moskva: GEOTAR-Media. [in Russian].

5. Domenyuk, D. A., Vedeshina, E. G., Dmitrienko, S. V. & Orfanova, Zh. S. (2015). Sopostavitelnyj analiz morfometricheskih parametrov zubochelyustnyh dug pri razlichnyh variantah ih formy. Kubanskij nauchnyj medicinskij vestnik, 2 (151), 59–65. [in Russian].

6. Bushan, M. G., Vasilenko, Z. S. & Grigoreva L. P. (1990). Spravochnik po ortodontii. Kishenev: Kartya Moldovenyaske. [in Russian].

7. Sulejmanova, L. M., Gioeva, Yu. A. & Persin L. S. (2012). Kompleks diagnosticheskih meropriyatij, neobhodimyj dlya vklyucheniya v protokol lecheniya zubochelyustno-licevyh anomalij. Ortodontiya, 1, 94–95. [in Russian].

8. Fadeeva, R. A. & Kuzanova, A. V. (2009). Klinicheskaya cefalometriya. Spb.: OOO “MEDH izdatelstvo”. [in Russian].

9. Shrestha, C. (2004). Vzaimosvyaz formy i razmerov zubnyh dug s morfometricheskimi parametrami kraniofacialnogo kompleksa u korennyh zhitelej Nepala. (Dis. kand. med. nauk). Volgograd. [in Russian].

10. Budai, M., Farkas, L. G. & Forrest C. R. (2003). Relationship between anthropometric and cephalometric measurements and proportions of face of healthy young white men and women. J. of craniofacial surgery, 14, 154–161.

11. Ferrario, V. F., Serrao, G., Ciusa, Morini, V. M. & Sforza, C. (2002). Cephalometric and in vivo measurements of maxillomandibular anteroposterior discrepancies: a preliminary regression study. Angle Orthod., 72 (6), 579–584.

12. da Silva M. B. & Sant'Anna E. F. (2013). The evolution of cephalometric diagnosis in orthodontics. Dental Press J. Orthod., 18 (3), 63–71.

13. Dmitrienko, S. V., Domenyuk, D. A. & Vedeshina, E. G. (2015). Shape individualization in lower dental arches drawn on basic morphometric features. Archiv euromedica, 5 (1), 11–15.

14. Gunas, I. V., Dmitriev, N. A. & Marchenko A. V. (2015). Methodological aspects of computed tomography odontomorphometry of boys and girls with the physiological bite. Journal of Education, Health and Sport, 5 (11), 345–355.

15. Al-Khatib, A. R., Rajion, Z. A., Masudi, S. M., Hassan, R. & Townsend G. C. (2012). Validity and reliability of tooth size and dental arch measurements: a stereo photogrammetric study. Aust. orthod. J., 28 (1), 22–29.
Published
2017-09-29
How to Cite
МаrchenkoА. V. (2017). Modeling of transversal sizes of the upper and lower jaws and sagittal characteristics of the dental arch in youth-brachycephalic in dependence on the odontometric and cephalometric features indicators. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(2), 396-400. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/12