The outlooks on the temporary bleeding control methods in the combat conditions


 • V.S. Tarasyuk
 • M.V. Matviychuk
 • I.V. Palamar
 • N.D. Koroleva
 • V.V. Polyarush
 • V.M. Podolyan
 • V.V. Fischyuk
 • V.G. Grinishin
 • N.V. Kryvetska
 • O.O. Dubovyy
 • V.V. Chorna
Keywords: hemorrhage control, temporary methods, chemicals, tourniquet, advantages, disadvantages.

Abstract

The temporary methods of hemorrhage control with chemical (Celox, Quickclot, Hemostop and Krovospas), the use of tourniquet Esmarsh, CAT( Combat Application Tourniquet), Israel compressive bandage were analyzed. The benefits of using chemicals (Quikclot), as well as CAT tourniquet in hostilities to tourniquet Esmarsh were proved, specifically you need to help yourself with one hand and when the temperature conditions affect either the quality of the tourniquet or the quality of care.

References

1. Badiuk, M. I., Tokarchuk, V. P., Soliaryk, V. V. (2007). Viiskovo-medychna pidhotovka: pidruchnyk. Kyiv: MP «Lesia». [in Ukrainian].

2. Instytut Bordena, Tsentr i shkola medychnoi sluzhby armii SShA, Fort Sen Khiuston, shtat Tekhas. (2015). Nevidkladna viiskova khirurhiia, Ukrainske vydannia. Kyiv: Vyd-vo «Nash format». [in Ukrainian].

3. Pinchuk, O. & Pinchuk, V. (2015). Navchalna prohrama «Viiskovi medyky na poli boiu. (Combat Medicine)». Versiia 1. Kyiv. [in Ukrainian].

4. Tarasiuk, V. S. (Red.). (2015). Persha medychna (ekstrena) dopomoha z elementamy taktychnoi medytsyny na dohospitalnomu etapi v umovakh nadzvychainykh sytuatsii: navchalnyi posibnyk. Kyiv: VSV «Medytsyna». [in Ukrainian].

5. Standart pidhotovky I-ST-3. (2015). Vyd. 2. Pidhotovka viiskovosluzhbovtsiv z taktychnoi medytsyny. Kyiv: Ministerstvo oborony Ukrainy. [in Ukrainian].

6. Medsanbat: taktychna dopomoha poranenym u boiu (Tactical Combat Casualty Care). Vziato z http://www.medsanbat.info/taktichna-dopomoga-poranenim-u-boyu-tactical-combat-casualty-care/. [in Ukrainian].
Published
2017-09-29
How to Cite
Tarasyuk, V., Matviychuk, M., Palamar, I., Koroleva, N., Polyarush, V., Podolyan, V., Fischyuk, V., Grinishin, V., Kryvetska, N., Dubovyy, O., & Chorna, V. (2017). The outlooks on the temporary bleeding control methods in the combat conditions. Reports of Vinnytsia National Medical University, 21(1(2), 220-227. Retrieved from https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/113